Svátek hudby

Svátek hudby byl na základě iniciativy francouzského ministra kultury Jacka Langa poprvé zahájen na slunovrat, dne 21.června 1982. Odtud se začal v roce 1985 šířit dál po celém světě. Během následujících let se z něj postupně stala globální událost, která se slaví každoročně 21. června ve více než 110 zemích a 430 městech.

Zapojují se do něj nejrůznější účastníci: města, kulturní centra, školy, ministerstva kultury, jednotliví umělci a kapely, profesionálové i amatéři.

Platí přitom následující pravidla:

  1. Svátek hudby se každoročně koná 21. června.

  2. Na Svátku hudby hraje živá hudba všech žánrů.

  3. Svátku hudby se účastní amatérští i profesionální umělci.

  4. Veškeré koncerty jsou zdarma a organizátoři pořádají veškeré akce bez nároků na zisk.

  5. Svátek hudby je a musí zůstat otevřený všem typům hudby a pro všechny druhy publika.

  6. Svátek hudby musí v maximální možné míře probíhat ve veřejném venkovním prostoru – na ulicích, náměstích, v parcích... Rovněž se může konat na místech, která nejsou tradičně určená hudbě: v muzeích, nemocnicích a nejrůznějších jiných veřejných budovách.

Organizátoři, kteří se chtěji k této mezinárodní akci připojit, se zavazují duch, myšlenku a pravidla Svátku hudby ctít a respektovat. Rovněž by ke svým materiálům měli připojit
oficiální logo Svátku hudby a spolupracovat s ADCEP – Fete de la Musique.

Iniciativa BuskerVille, po vzoru zkušeností ze zahraničních měst, pořádá od roku 2010 Svátek hudby i v Praze.

Záznamy z minulých ročníků: Svátek hudby v Praze 2012: http://busking.cz/clanky/svatek-hudby-2012-fotografie-videoreportaz Svátek hudby v Praze 2011: http://www.youtube.com/watch?v=Pgo5zCgzspk