Mapa míst zakázaných pro busking v centru Prahy

Výřez centra se zakázanými ulicemi pro busking. Červeně místa zakázaná jen pro hudební produkci. Modře místa zakázaná pro veškerou buskerskou produkci. (Karlův most má zvláštní režim, řízený sdružením výtvarníků Karlova mostu.)